ΕΟΦ: Ανάκληση των συμπληρωμάτων διατροφής Solgar St. John’s Wort 175 και Solgar St.John’s Wort 300

eof

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ του Ν.1316/83(ΦΕΚ 3 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β’).
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ5α/53625/21.9.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ3328Β’).
  3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 25602/7-3-2019 αίτημα της εταιρείας ISO PLUS A.E.

 

 

Article Count Μορφή Όνομα Packaging Batch Ημερομηνία Λήξης
4149 60 caps St.John’s Wort Extract 264540-01
101360-02
101360-04
04/2021
08/2020
08/2020
4150 50 caps St. John’s Wort 300 Extract 253287-01
253287-02
253287-03
253287-04
253287-05
02/2021
02/2021
02/2021
02/2021
02/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των παρτίδων του παραπάνω πίνακα, των συμπληρωμάτων διατροφής Solgar St. John’s Wort 175 (αρ. γνωστοποίησης 96123/13.12.2013) και Solgar St. John’s Wort 300 (αρ. γνωστοποίησης 10109/06.02.2015) λόγω του ότι ενδέχεται να περιέχουν αυξημένα επίπεδα σε αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης (ΡΑ), μια φυσική ομάδα αλκαλοειδών που παράγεται από τα φυτά.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα ενημέρωσε για την εθελοντικήτης ανάκληση και ο ΕΟΦ στηρίζει την ενέργεια αυτή με την παρούσα απόφαση. Οι αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Κατεβάστε την ενημέρωση του ΕΟΦ: download

πηγή: ΕΟΦ

Θα με βρεις

Ραντεβού κατ' οίκον

22940 99089

Τρίτη - Παρασκευή

09:30 - 13:30 & 18:00 - 21:30 (κατόπιν Ραντεβού)

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Όροι και Προϋποθέσεις

facebook

twitter

youtube

EU e-Privacy Directive

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβολή Πολιτικής Απορρήτου

Δείτε τα έγγραφα της Οδηγίας Ηλεκτρονικού Απορρήτου

Έχετε απαγορεύσει την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας. Η απόφαση αυτή είναι αναστρέψιμη.

Έχετε επιτρέψει την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας. Η απόφαση αυτή είναι αναστρέψιμη.

Essential SSL